Welkom op de website van het Olympisch Netwerk Midden Nederland


De VSU, Sportservice Midden Nederland (SMN) en NOC*NSF vormen samen het Olympisch Netwerk Midden Nederland. Dit netwerk is een van de zeven netwerken die Nederland telt. De VSU en SMN zijn binnen het Olympisch Netwerk Midden Nederland verantwoordelijk voor de netwerkvorming met lokale/regionale partners en voor de verbinding tussen landelijk en lokaal/regionaal. Het Olympisch Netwerk Midden Nederland richt zich op de aandachtsgebieden presteren, meedoen en gezondheid. Binnen deze aandachtsgebieden en op basis van gemeenschappelijke ambities ontwikkelen de betrokken partners binnen het netwerk gezamenlijke activiteiten.

Het kennis- en expertisecentrum van de provincie Utrecht op het gebied van sport en bewegen.

De organisatie voor top- en breedtesport in de stad en de provincie Utrecht.

Klik hier voor meer informatie over het NOC*NSF.